Broschyrbank

Genom att fylla i era kontakuppgifter får ni åtkomst till vår broschyrbank. Från banken kan ni ladda ner alla Eurofloras publicerade prislistor och information om produkterna.

Kontaktuppgifter överlåtes inte till tredje parter.

I vår brosschyrbank finns följande broschyrer:

Moss- och renlavstavlor

Varför välja mossa? I vår broschyr berättar vi bl.a. exempel om hur mossa och renlav passar olika inredningsobjekt samt priser för olika typer av handgjorda mosstavlor.