Nyheter

Mirka anlitade Euroflora för att skapa gröninredning till deras nya kontor i Vasa. När personal och besökare stiger in i Mirkas entré imponeras de över Mirkas nya logotavla i mossa. ”Vårt varumärke har fått skepnaden av en mosstavla och berättar direkt för besökaren om våra gröna och hållbara värderingar”, säger Mirkas ekonomichef Olav Hellman.

9S7A64259S7A64489S7A64419S7A64259S7A64779S7A6470

Mirka anlitade Euroflora för att skapa gröninredning till deras nya kontor i Vasa. När personal och besökare stiger in i Mirkas entré imponeras de över Mirkas nya logotavla i mossa. ”Vårt varumärke har fått skepnaden av en mosstavla och berättar direkt för besökaren om våra gröna och hållbara värderingar”, säger Mirkas ekonomichef Olav Hellman.

Under våren 2019 utvidgade Mirka, världsledande bolag inom slipmaterialteknologi, sin verksamhet från Nykarleby till Vasa. En ny verksamhetspunkt stationerades i Futuras kontorsutrymmen och i samband med etableringen började Mirkas ekonomichef Olav Hellman fundera på vilken arbetsgivarimage man ville utstråla på det nya kontoret. Dessutom ville man att kontoret skulle hålla en viss standard eftersom det skulle fungera som ansiktet utåt i Vasaregionen.

Eftersom Euroflora hade kontakter till andra företag i det aktuella området hade Mirka tidigare hört om Euroflora. Ungefär två veckor efter att Euroflora kom in i bilden fanns allt växtarrangemang på plats i Mirkas nya kontorsutrymmen.

- Euroflora har i dag helhetsansvaret för hela gröninredningen genom ett skötselavtal. Inledningsvis planerade och verkställde Euroflora gröninredningen. Nu sköter de all bevattning och gödsling av växtligheten, samt ser till att dåliga växter förnyas. Det är ett bra koncept – man vet att det är proffs som sköter om det hela och att lösningarna fungerar.

Euroflora kombinerade grönväxter med Mirkas image

Då gröninredningen skulle planeras fick Mirka medverka i samarbetet. Hellman upplevde att man på Euroflora var väldigt kunniga på sitt område.

- De hade ett stort kundengagemang och vi fick en enorm service. För dem handlade det inte bara om att leverera en produkt som passade dem, utan de byggde konstruktionerna helt och hållet enligt Mirkas image. Euroflora kunde förhålla sig till vår design och funderade på hur installationerna kunde stärka vårt varumärke. De var verkligen duktiga – både växter och krukor följer i dag Mirkas färgskala, och det finns en Mirka-känsla i resultatet.

Då Euroflora hade en färdig plan presenterades den åt Mirka med hänsyn till ett helhets- och framtidstänk. Euroflora förklarade varför man valt en specifik växt och hur den skulle växa framöver, samt hur den passar ihop med övriga färger i kontorsutrymmet. Hellman menar att Euroflora kunde översätta sin professionalitet på ett sätt som en lekman förstår.

- Eurofloras gröninredare fick oss amatörer att förstå varför vi ska göra på ett visst sätt. Han var väldigt kunnig, engagerad och professionell.

Personalen på Mirka är otroligt nöjd med resultatet. Hellman anser att grönväxter är en viktig del i en helhet.

- Vi var positivt överväldigad över servicen vi fick – från början till slut. Vi skulle aldrig klarat av det här på egen hand och jag kan garantera att det varken kunde ha blivit billigare eller bättre.

Logo i mossa imponerar på besökarna

I helhetspaketet som Euroflora levererade åt Mirka finns några detaljer som sticker ut. Euroflora har bland annat skapat mosstavlor till Mirkas olika utrymmen, och bland annat i deras mötesrum finns konstverk i form av äkta mossa på väggen.

- Mosstavlorna fungerar på samma sätt som andra element som kan hantera ljudmiljön.

En annan detalj som man fått mycket respons för, från såväl personal som besökare, är en mosstavla med Mirkas logo som placerats i kontorets entré. Besökarna förundras över idén och det fina hantverket, men framför allt att produkten är gjord av äkta mossa.

- Vi tänkte utanför boxen. Vi funderade på vad man kunde göra med fondväggen som är det första man ser när man stiger in genom dörren. Vad skulle vi placera där som ger rätt bild av vårt företag, vår region och vårt hållbarhetstänk?

Eftersom Euroflora hade kunskap om mossa så gick man in för att låta dem skapa en mosstavla där Mirkas logo skulle få synlighet.

- Vi satte oss ner och spånade kring olika idéer. Euroflora kände till ett lokalt företag som kunde tillverka vår logo i metall. Logon målades i Mirkas färger och byggdes in i en tavla med äkta grönmossa.

Med hjälp av Euroflora har Hellmans vision om Mirkas image besannats.

- Mosstavlan i entrén supportar våra gröna värderingar, vårt hållbarhetstänk och företaget i sig som ett österbottniskt lokalt företag.

 

Oy Scandic Trans ab är ett företag specialiserat på landsvägstransport och har sitt huvudkontor i Korsholm. Företaget kör med ägareoperatörer och avtalsföretagares bilar och transporterar runt hela Europa. Företaget är grundat 1990 och hade år 2018 en omsättning på 29,4 milj€. I Finland har Scandic Trans kontor i Vasa, Åbo och Helsingfors, var det jobbar en 20 personer. Scandic Trans har även kontor i Helsingborg och Stockholm.

9S7A77829S7A77549S7A7761

9S7A77939S7A7806

Grönväxter stöder vårt välmående på arbetet

Vad har ett logistikföretag för nytta av gröninredning var frågan som Mikael Löfqvist, VD på Scandic Trans, ställde sig när Niklas Envik föreslog honom gröninredning på företagets kontor i Vasa.

Iden lämnade och gro i Löfvqvists tankar, som har även gjort andra satsningar på trivsel och välmående på arbetsplatsen.

—Vi har bland annat inskaffat justerbara arbetsbord och större skärmar för att förbättra arbetsergonomin. Vi planerar även in som bäst ett nytt lounge—område för personalens bruk, berättar Löfqvist.

Grönavtal garanterar alltid grönskande växter

Efter att ha funderat över saken bestämde Löfqvist för att beställa ett start paket av Euroflora som test. Paketet innehöll planering av gröninredning, val av passligt växtsortiment och avtal på regelbunden skötsel och underhåll av grönväxterna. Intrycket av äkta växter och skötseln var så bra att grönväxterna har kommit till företaget för gott. Nu finns grönväxter både i allmänna utrymmen samt varje arbetsrum. För att komplettera krukväxterna har även grönväggar placerats in.

Äkta växter förbättrar luftkvaliteten

Löfqvist berättar att även om grönväxterna är trevliga att se på så har de även en direkt inverkan på luftkvaliteten. Växterna på kontoren fuktar luften och förbättrar akustiken.

—Vi använder oss av luftvärmepumpar som torkar inomhusluften. Äkta grönväxter bidrar med fukt vilket hjälper luftfuktigheten att nå en bättre balans.

Grönväxterna ökar trivseln för varje arbetsdag

Grönväxterna har enligt Löfqvist haft en positiv inverkan på personalen och han rekommenderar lösningen åt andra företag i samma storlek. Prismässigt passar gröninredning bra även för små och medelstora företag.

—Gröninredning är ett utmärkt sätt att främja trivseln på arbetet och bidra med välmående till vardagen. För oss är det viktigt att folk trivs på sitt jobb. Eurfloras professionella genomförande och underhåll fungerar så bra att vi kan koncentrerar oss på produktivt arbete, vilket vi är här för.


ecraft vihersisustus1

ecraft vihersisustus2

ecraft vihersisustus3

ecraft vihersisustus4