Euroflora överträffade Mirkas förväntningar – med oerhört gröna fingrar och med hänsyn till varumärk

29.01.2020

9S7A64259S7A64489S7A64419S7A64259S7A64779S7A6470

Mirka anlitade Euroflora för att skapa gröninredning till deras nya kontor i Vasa. När personal och besökare stiger in i Mirkas entré imponeras de över Mirkas nya logotavla i mossa. ”Vårt varumärke har fått skepnaden av en mosstavla och berättar direkt för besökaren om våra gröna och hållbara värderingar”, säger Mirkas ekonomichef Olav Hellman.

Under våren 2019 utvidgade Mirka, världsledande bolag inom slipmaterialteknologi, sin verksamhet från Nykarleby till Vasa. En ny verksamhetspunkt stationerades i Futuras kontorsutrymmen och i samband med etableringen började Mirkas ekonomichef Olav Hellman fundera på vilken arbetsgivarimage man ville utstråla på det nya kontoret. Dessutom ville man att kontoret skulle hålla en viss standard eftersom det skulle fungera som ansiktet utåt i Vasaregionen.

Eftersom Euroflora hade kontakter till andra företag i det aktuella området hade Mirka tidigare hört om Euroflora. Ungefär två veckor efter att Euroflora kom in i bilden fanns allt växtarrangemang på plats i Mirkas nya kontorsutrymmen.

- Euroflora har i dag helhetsansvaret för hela gröninredningen genom ett skötselavtal. Inledningsvis planerade och verkställde Euroflora gröninredningen. Nu sköter de all bevattning och gödsling av växtligheten, samt ser till att dåliga växter förnyas. Det är ett bra koncept – man vet att det är proffs som sköter om det hela och att lösningarna fungerar.

Euroflora kombinerade grönväxter med Mirkas image

Då gröninredningen skulle planeras fick Mirka medverka i samarbetet. Hellman upplevde att man på Euroflora var väldigt kunniga på sitt område.

- De hade ett stort kundengagemang och vi fick en enorm service. För dem handlade det inte bara om att leverera en produkt som passade dem, utan de byggde konstruktionerna helt och hållet enligt Mirkas image. Euroflora kunde förhålla sig till vår design och funderade på hur installationerna kunde stärka vårt varumärke. De var verkligen duktiga – både växter och krukor följer i dag Mirkas färgskala, och det finns en Mirka-känsla i resultatet.

Då Euroflora hade en färdig plan presenterades den åt Mirka med hänsyn till ett helhets- och framtidstänk. Euroflora förklarade varför man valt en specifik växt och hur den skulle växa framöver, samt hur den passar ihop med övriga färger i kontorsutrymmet. Hellman menar att Euroflora kunde översätta sin professionalitet på ett sätt som en lekman förstår.

- Eurofloras gröninredare fick oss amatörer att förstå varför vi ska göra på ett visst sätt. Han var väldigt kunnig, engagerad och professionell.

Personalen på Mirka är otroligt nöjd med resultatet. Hellman anser att grönväxter är en viktig del i en helhet.

- Vi var positivt överväldigad över servicen vi fick – från början till slut. Vi skulle aldrig klarat av det här på egen hand och jag kan garantera att det varken kunde ha blivit billigare eller bättre.

Logo i mossa imponerar på besökarna

I helhetspaketet som Euroflora levererade åt Mirka finns några detaljer som sticker ut. Euroflora har bland annat skapat mosstavlor till Mirkas olika utrymmen, och bland annat i deras mötesrum finns konstverk i form av äkta mossa på väggen.

- Mosstavlorna fungerar på samma sätt som andra element som kan hantera ljudmiljön.

En annan detalj som man fått mycket respons för, från såväl personal som besökare, är en mosstavla med Mirkas logo som placerats i kontorets entré. Besökarna förundras över idén och det fina hantverket, men framför allt att produkten är gjord av äkta mossa.

- Vi tänkte utanför boxen. Vi funderade på vad man kunde göra med fondväggen som är det första man ser när man stiger in genom dörren. Vad skulle vi placera där som ger rätt bild av vårt företag, vår region och vårt hållbarhetstänk?

Eftersom Euroflora hade kunskap om mossa så gick man in för att låta dem skapa en mosstavla där Mirkas logo skulle få synlighet.

- Vi satte oss ner och spånade kring olika idéer. Euroflora kände till ett lokalt företag som kunde tillverka vår logo i metall. Logon målades i Mirkas färger och byggdes in i en tavla med äkta grönmossa.

Med hjälp av Euroflora har Hellmans vision om Mirkas image besannats.

- Mosstavlan i entrén supportar våra gröna värderingar, vårt hållbarhetstänk och företaget i sig som ett österbottniskt lokalt företag.

 

Gå till "Nyheter"